Konferencja dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół podstawowych oraz średnich o wyzwaniach współczesnego szkolnictwa: „Dyrektor 2.0”
2024-04-25
Konferencja dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół podstawowych oraz średnich o wyzwaniach współczesnego szkolnictwa: „Dyrektor 2.0”
2024-04-25

Czy płacenie dzieciom za oceny to dobry pomysł?

Wielu z Was zastanawia się, czy nagradzanie dzieci pieniędzmi za dobre oceny lub domowe obowiązki to właściwe podejście. Najnowsze badania przeprowadzone przez prof. Dominikę Maison pokazują, że prawie połowa Polaków (48%) uważa, że jest to odpowiednie działanie. Z kolei 30% rodziców płaci dzieciom za utrzymanie porządku w pokoju.
Poniżej podsumowanie wyników badań opatrzone naszym komentarzem

82% Polaków popiera regularne kieszonkowe

Nasz komentarz: Regularne kieszonkowe uczy dzieci odpowiedzialności finansowej i zarządzania pieniędzmi. To cenne doświadczenie w nauce planowania budżetu.

77% Polaków woli dawać pieniądze jako prezent

Nasz komentarz: Pieniądze jako prezent dają dzieciom swobodę wyboru, co może zwiększać ich odpowiedzialność za decyzje zakupowe i uczynić je bardziej świadomymi konsumentami.

48% Polaków popiera płacenie za dobre wyniki w nauce

Nasz komentarz: Płacenie dzieciom za dobre wyniki w nauce może wpłynąć na to, że będą postrzegały naukę jako środek do uzyskania nagrody, zamiast jako wartość samą w sobie. Taka postawa może obniżyć ich wewnętrzną motywację do zdobywania wiedzy i rozwijania własnych zainteresowań. W dorosłym życiu może to skutkować niekorzystną postawą zakładającą, że każde działanie wymaga zewnętrznej gratyfikacji. Taka postawa może ograniczać zdolność do samodzielnego dążenia do celów.

55% Polaków wspiera przekazywanie pieniędzy na konkretne cele

Nasz komentarz: Dawanie pieniędzy na konkretne cele, takie jak zakup książki czy instrumentu muzycznego, może motywować dzieci do oszczędzania i planowania długoterminowego.

51% Polaków zostawia dzieciom resztę z zakupów

Nasz komentarz: Pozostawianie dzieciom reszty z zakupów może być małym, ale skutecznym sposobem na naukę wartości pieniądza i oszczędzania.

43% Polaków daje pieniądze, aby dzieci nie czuły się gorzej od rówieśników

Nasz komentarz: Zapewnienie dzieciom środków, aby nie czuły się gorsze od rówieśników, może być ważne dla ich samooceny i poczucia przynależności. Kluczowe jest jednak, aby kształtować w dziecku poczucie wartości niezależne od statusu materialnego

42% Polaków spełnia prośby dzieci o pieniądze

Nasz komentarz: Spełnianie próśb dzieci o pieniądze może budować zaufanie i komunikację, ale warto wyznaczać granice, aby dzieci rozumiały wartość pieniędzy i pracy.

30% Polaków nagradza za sprzątanie pokoju

Nasz komentarz: Nagradzanie dzieci za sprzątanie pokoju może prowadzić do postrzegania obowiązków domowych jako czegoś, co zasługuje na dodatkową gratyfikację, zamiast jako naturalnej części codziennego życia. To może zmniejszyć ich wewnętrzną motywację do dbania o swoje otoczenie i rozwijać postawę, że za każdy wysiłek należy się nagroda. W dorosłym życiu takie podejście może skutkować brakiem odpowiedzialności za codzienne zadania bez zewnętrznych bodźców.

Czy płacenie dzieciom za oceny to dobry pomysł?

    Wybierz rodzaj szkolenia

    Kiedy chcesz przeprowadzic szkolenie?