Diagnoza
inteligencji


Skala Inteligencji Stanforda-Bineta to specjalistyczny test umożliwiający dokładną ocenę inteligencji i sposobu myślenia, zarówno u dzieci, młodzieży, jak i dorosłych.

Test znajduje się na oficjalnej liście narzędzi diagnostycznych zalecanych przez Ministra Zdrowia.
Ocena wyników badania pozwala na głębokie zrozumienie mocnych stron i ewentualnych trudności osoby badanej.
Test może być szczególnie przydatny, jeśli:

Jako rodzic zauważasz u swojego dziecka pewne niepokojące sygnały, takie jak trudności w nauce, problemy z koncentracją, czy opóźnienia w rozwoju mowy.

Gdy Twoje dziecko wykazuje wyjątkowe zdolności i chcesz je lepiej zrozumieć lub wspierać w rozwoju.

Wykonanie tego badania oferuje wiele korzyści.

Po pierwsze, pozwala na wczesne wykrycie ewentualnych trudności, co jest kluczowe dla szybkiego rozpoczęcia odpowiedniej terapii lub wsparcia edukacyjnego.

Dzięki temu, możliwe jest lepsze dostosowanie metodyki nauczania do indywidualnych potrzeb dziecka, co z kolei może przyczynić się do poprawy jego samopoczucia i osiągnięć
szkolnych.

Po drugie, badanie to może również odkryć ukryte talenty i predyspozycje, co pozwoli na lepsze zaplanowanie ścieżki edukacyjnej i zawodowej dziecka.

Wreszcie, test daje kompleksowy obraz zdolności intelektualnych dziecka, co jest cenne zarówno dla rodziców, jak i nauczycieli, umożliwiając im skuteczniejsze wspieranie rozwoju młodej osoby.

Ile trwa badanie?

Przeważnie pełne badanie trwa 120 minut, ale zależy to od indywidualnych predyspozycji badanego. Rekomendujemy podzielenie badania na dwa spotkania (2 x około 60 min).