Oferta dla szkół

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą na rok szkolny 2023/24

Dlaczego my ?

✓ Oferowane przez nas szkolenia oraz warsztaty przygotowują i prowadzą
Eksperci – Praktycy.
Merytorycznie i praktycznie – gwarantujemy najwyższą jakość
merytoryczną, popartą aktualną wiedzą i własnymi doświadczeniami.
Indywidualne podejście – dostosowujemy formę przekazywanej wiedzy
do naszych odbiorców. Dodatkowo naszym klientom umożliwiamy
indywidualne konsultacje po zakończonym szkoleniu.

Jeśli chcą Państwo poznać szczegóły oferty, zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego.

Szkolenia dla nauczycieli:

• „Depresja młodzieńcza i tematyka samobójstw: sygnały ostrzegawcze, profilaktyka, działanie”
• „Uzależnienia behawioralne dzieci i młodzieży i cyberprzemoc: rodzaje, objawy, leczenie, profilaktyka.”
• „Psychologia pozytywna w praktyce. Jak czerpać satysfakcję z zawodu nauczyciela i uodpornić się na wypalenie zawodowe?”
• “Jak pracować z uczniem, który ma zespół Aspergera?”
• „Jak stosować cyberbezpieczeństwo w pracy nauczyciela”
• „Konsultacje indywidualne – wsparcie psychologiczne dla nauczycieli”
• „Doskonalenia nauczycieli oraz kadry kierowniczej szkół w zakresie oceniania wewnątrzszkolnego” (szkolenie spójne z 3 kierunkiem polityki oświatowej państwa)
• „Dokumentacja pracy nauczycieli, wychowawców i specjalistów”

Warsztaty dla uczniów:

• „Czym jest depresja i jakie są jej objawy? Jak wspierać innych w walce z depresją?”
• „Warsztaty cyrkoterapeutyczne – rozwój poprzez zintegrowane podejście” (Nowość)
• „Czym są uzależnienia behawioralne i jak sobie z nimi radzić?”
• „Dlaczego czuję złość i jak sobie z nią radzić?”
• „Jak radzić sobie z porażką i przekuć ją w sukces?”
• “Warsztaty antystresowe dla uczniów: nauka metod relaksacyjnych pozwalających zredukować stres w codziennym życiu”
• „Razem przeciw cyberprzemocy: warsztaty profilaktyczno- edukacyjne”

Warsztaty dla rodziców:

• „Jak rozpoznać depresję u dziecka i nastolatka? Sygnały ostrzegawcze, działanie, profilaktyka.”
• “Zaburzenia lękowe dzieci i nastolatków: rozpoznanie oraz wspieranie dziecka w codziennych wyzwaniach.”
• „Ochrona młodych umysłów: Jak rozpoznać, zrozumieć i zapobiegać uzależnieniom od substancji psychoaktywnych?”
• “Bezpieczni w sieci: Jak chronić dzieci przed cyber zagrożeniami?”