Wszystko co nauczyciel musi wiedzieć o uzależnieniach: Od substancji psychoaktywnych do uzależnień cyfrowych.
2024-04-06
Dokumentacja pracy nauczycieli, wychowawców i specjalistów.
2024-04-06

Doskonalenie nauczycieli oraz kadry kierowniczej szkół w zakresie oceniania wewnątrzszkolnego.

W roku szkolnym 2023/24 wśród wyznaczonych przez Ministra Edukacji i Nauki kierunków realizacji polityki oświatowej państwa pojawiło się wskazanie, by doskonalić kompetencje dyrektorów i nauczycieli w zakresie warunków i sposobu oceniania wewnątrzszkolnego.

Wynika to ze skarg składanych do Rzecznika Praw Obywatelskich w zakresie łamania prawa ucznia przy ocenianiu wewnątrzszkolnym oraz uzasadnianymi skargami rodziców do kuratorów oświaty.

Skargi dotyczą miedzy innymi prawa do sprawiedliwej, jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu. Łamane są prawa rodziców i uczniów wynikających z art. 44b ustawy o systemie oświaty.

Dlaczego warto skorzystać z naszego szkolenia?
Poznasz i zrozumiesz ustawy i rozporządzenia regulujące proces oceniania uczniów oraz prawa ucznia i rodzica w zakresie oceniania.
Poznasz obowiązki nauczycieli wynikające z art. 44b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
Zdobędziesz umiejętność dostosowania wymagań edukacyjnych do uczniów o specjalnych potrzebach.
Nauczysz się wykorzystywać oceny jako czynnika do motywowania uczniów do nauki oraz rozwijania pasji i zainteresowań
Dowiesz się czym charakteryzują się ataki socjotechniczne na instytucje publiczne oraz zasady ochrony.
Ugruntujesz swoją wiedzę nt. Przestrzegania i rozpowszechniania praw uczniów i rodziców w zakresie oceniania.
Metody szkoleniowe:
wykład, ćwiczenia szkoleniowe:
studium przypadku, mapa myśli.
Czas trwania warsztatów:
180 min
Prowadzący:
mgr Edyta Kuś
dyrektor szkoły, pedagog
i szkoleniowiec z wieloletnim
doświadczeniem.

Do wyboru szkolenie w formie:

Online: 2290 zł
Stacjonarne: 2990 zł

W PAKIECIE 10% TANIEJ
Pakiet = warsztaty dla uczniów
+ szkolenie dla nauczycieli lub warsztaty
dla rodziców (realizowane w tym samym dniu).

Współpraca z nami w 5 krokach:

 • Krok 1Zgłoszenie i konsultacja:

  Po wypełnieniu krótkiego formularza kontaktowego (przycisk "zarezerwuj termin"), nasz doradca ds. szkoleń skontaktuje się z Państwem w ciągu 10 minut, aby poznać oczekiwania i potrzeby. Doradca będzie Państwa opiekunem kontaktowym przez cały czas współpracy.
 • Krok 2Potwierdzenie terminu i dane do umowy:

  Doradca konsultuje termin z trenerem i ustali termin dogodny dla obu stron. Następnie otrzymacie Państwo e-mail z potwierdzeniem terminu oraz krótki formularz do wpisania danych do umowy.
 • Krok 3Umowa:

  Na podstawie formularza doradca przygotuje umowę i prześle ją Państwu na wskazany wcześniej adres e-mail.
 • Krok 4Realizacja szkolenia:

  Trener poprowadzi szkolenie w ustalonym terminie. Na koniec uczestnicy otrzymają link do ankiety oceniającej poziom ich satysfakcji oraz jakość naszych usług.
 • Krok 5Faktura i certyfikaty:

  W ciągu jednego dnia roboczego po szkoleniu, prześlemy Państwu mail, w którym otrzymacie: fakturę, materiały szkoleniowe oraz imienne certyfikaty potwierdzające udział w szkoleniu.

Doskonalenie nauczycieli oraz kadry kierowniczej szkół w zakresie oceniania wewnątrzszkolnego.

  Wybierz rodzaj szkolenia

  Kiedy chcesz przeprowadzic szkolenie?