Webinary

Marzec 2024

Temat szkolenia: Jak zaplanować rok szkolny 2024/2025 z arkuszem organizacyjnym pracy szkoły?


Adresaci szkolenia: Dyrektorzy i Wicedyrektorzy szkół

Forma: online

Termin: 7 marzec 2024 r. godz. 11:00

Czas trwania: 180 minut

Zatwierdzony arkusz organizacji to podstawa do planowania pracy szkoły i określenia przydziału obowiązków nauczycielom i pracownikom samorządowym. Podczas szkolenia zostanie omówiony sposób przygotowania organizacji pracy szkoły na rok szkolny 2024/2025. Zostaną podane aktualnych zmiany w przepisach prawa oświatowego. Podzielimy się dobrymi praktykami w pracy nad arkuszami organizacyjnymi. Omówimy zmiany w organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia specjalnego.

Cele szkolenia:
-Zapoznanie z wybranymi przepisami prawa: ustawy
-Prawo oświatowe, Karty Nauczyciela, rozporządzenia sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli, rozporządzenia w sprawie ramowych planów nauczania
-Poznanie zasad opracowania, uzgadniania i zatwierdzania arkusza organizacji.
-Dzielenie się dobrymi praktykami.

Program szkolenia:

-Podstawa prawna organizacji pracy szkoły.
-Przygotowanie arkusza organizacyjnego szkoły.
-Planowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
-Planowanie kształcenia specjalnego.
-Organizacja pracy w poszczególnych oddziałach.
-Ramowe plany nauczania, w tym podział na grupy, godziny do dyspozycji dyrektora, nauczanie indywidualne.
-Harmonogram opracowywania, uzgadniania i zatwierdzania arkusza organizacji, zmiany w arkuszu organizacji.
-Przydział godzin i funkcji dla nauczycieli.
-Dokumentacja zatrudniana nauczycieli.

Cena za udział w szkoleniu: 350 zł brutto od osoby.

Najczęstsze pytania:
Czy otrzymam certyfikat? Tak, każdy uczestnik otrzyma imienny certyfikat po szkoleniu na wskazany w formularzu adres e-mail.
Kiedy otrzymam link do szkolenia? Uczestnicy otrzymają link do wydarzenia dzień przed szkoleniem. Link zostanie wysłany na adres e-mail wskazany w formularzu.
Czy otrzymam fakturę? Faktura zostanie wystawiona po szkoleniu z terminem 14 dni płatności.

Jak się zapisać? Zapisy poprzez poniższy formularz. Po otrzymaniu zgłoszenia w ciągu godziny skontaktujemy się z Państwem w celu potwierdzenia zgłoszenia.

Zapisz się na webinar

Polityka prywatności

2 + 10 =